Kjøbenhavns Philatelist Klub

Danmarks frimærkesamler forening

Adressebrev til Dansk Vestindien. Afsendt med Krydseren ”VALKYRIEN”

Som opfølgning på mit tidligere indlæg om et adressebrev til DVI med 5 kr. posthus. Hvor jeg her kort beskrev forholdene omkring pakkeforsendelser til DVI efter udbruddet af 1. verdenskrig.

Størstedelen af alt pakke og brevpost blev herefter dirigeret over England via Esbjerg eller Århus.
Med enkelte undtagelser blev pakke og breve dog sendt med direkte danske skibe, når skibslejlighed bød sig.
Mit herunder viste adressebrev er en sådan forsendelse, men som ikke er forsynet med nogen rute dirigering, men er forsynet med afgang stp. København B. den 10.11.1915. Samme dato som ”VALKYRIEN” afsendes til Dansk Vestindien, for at lægge en dæmper på en opstået strejke og uro, som der var opstået på ST. Croix. se Ill. 1.

I den forbindelse udsendt O.M. no. 99/1915 (14.11.1915). Der bringer meddelelse om ”VALKYRIENS” afgang og oplyser samtidig, at krydseren medtager foreliggende brev og pakkepost til DVI samt til Haiti og San Domingo.
Det kan undre, at O.M. først er udsendt 4 dage efter ”Valkyriens” afsejling. Men det kan nok tilskrives at postkontorene af andre kanaler allerede var orienteret, så de har kunnet informere publikum. Der har i samme tidsrum formentlig været overligget post og ventet på postlejlighed, som også blev medtaget hvilket ikke var u-almenligt, at post måtte vente på skibslejlighed under hele krigen.
Jeg er bl.a. i besiddelse af et adressebrev, som har afventet skibslejlighed i 54 dage, indgået til København d.10.11.1916 og først afsendt 2.1.1917 se Ill.2.

 

Ill1/ Adressebrev til St. Croix ankom stp. Frederiksted d. 10.12.1915.
1-2,5 kg. 65 øre og postopkrævning 15 øre pr.15 kr. porto i alt: 80 øre.

Ill2/ Adressebrev for en værdipakke med postopkrævning fra København til DVI med direkte damper ”Tranquebar” Indleveret til afsendelse fra København d. 10.11.1916, først afsendt d. 2.1.1917, ankom stp. Frederiksted d. 3.3.1917. Sidste direkte forbindelse til DVI inden salget til USA pr. 1.4.1917.

Portoberegning: 2,5-5 kg. =120 øre, Postopkrævning 15 øre pr.15 kr. = 30 øre, værdigebyr 15øre pr. 216 kr. = 15 øre porto i alt: 165 Øre.

Jan Læby

En markant overset variant, med udfyldt posthorn! Hvem kan hjælpe med en arkplacering?

Selv om der forsket og skrevet meget om Fr. XIII serien fra Dansk Vestindien, er denne her viste variant aldrig blevet beskrevet eller reg. Det drejer sig om 10 Bit i både 2. og 3. tryk.

Jeg har i flere omgange prøvet om jeg har kunnet plade varianten, bl.a. forelagt den for flere DVI samlere, I den forbindelse fik jeg lov til at gennemse Flemming Petersens fra FFF, 10 Bit helark i alle 3 tryk, uden resultat.

Se i større størrelse på pdf

Øverste række: kan ikke dateres men formentlig er alle fra 3. tryk.

Mellemst række: 2 parstykkerer fra 3. tryk stp. St. Thomas henholdsvis d. 14.1.1916 og 31.1.1916, og enkelt mærke 2. tryk stp. 26.10.1915.

Nederste række: er taget med, fordi det ser ud som at pletten har flyttet sig i forhold til posthornet, kan måske være en forløber for det udfyldte posthorn?

Erik Hvidberg udgav et hæfte i 1977 på Frost Forlag, som er uundværlig for en hver der samler Dansk Vestindiens Kongemærker 1907-1917. Hvor han detaljeret har pladet samtlige værdier. Hvis man har hæftet til rådighed kan man på side 22 for neden på siden se et 10 bit med denne variant, som han tilsyneladende har overset.

Netop denne variant talte jeg med Erik Hvidberg om, for år tilbage i forbindelse med at jeg afløste Erik i bestyrelsen i KPK, han fortalte, at han var blevet opmærksom på denne variant, efter hæftet var trykt, men han havde ikke noget bud på hvor den var placeret i arket.

Derfor appellerer jeg til alle DVI samlere om hjælp til at løse gåden.

Jan Læby

Efter lange forhandlinger er dette brev endeligt mit – på en byttedag i KPK

Det er et skibsbrev – præfilatelistisk brev – sendt med dansk skib.
Brevet er sendt fra København til den Konglige Danske Orlogsbrig St.Jan ved de dansk vestindiske øer. Dateret 28 marts 1832.
Modtager er Hr. Søe – Leutenant N.E. Tuxen og afsender hans far (F.M. Tuxen – en spændende familie når man google disse to navne) – fuld indhold. Her fremgår det at Kapt. Harder vil tage pakken incl. brev med …
Jeg har pt. ikke fundet en Kapt. Harder og hvilket skib der havde brevet med til DVI. 

Brevet har været sammen med en pakke med Kjøbenhavnsposten (aviser) – se påtegning på brevet.
Brevet er forudbetalt og i venstre hjørne foroven kan man se kart no 93.
Kan nolge hjælpe med oplysninger om kapt. Harder, kommentar til brevet eller samler præfil skibsforsendelser til og fra DWI med danske skibe……

Så høre jeg gerne fra jer ..

Tony Gade

Dokumentation efterlyses om hvornår den første Frimærkehandler var en realitet?

Dette spørgsmål har jeg stillet mig selv efter at jeg er kommet i besiddelse af denne 137 år gammel fortrykt helsag fra en frimærkehandler i St. Thomas.

Jeg syntes at det kunne være interessant at klarlægge. Jeg håber derfor på at rigtigt mange vil deltage i at klarlægge dette spørgsmål, med en eller anden form for en filatelistisk dokumentation, med et brev, kort eller andet.

Kortet udmærker sig ved at være trykt samme dag som det er blevet afsendt fra St. Thomas den 25.11.1881 til England, med en påtrykt prisliste, for eks. kunne man købe et 14 Cents for 17 Cents eller 100 stk. for 16 Dollars. Til sammenligning er et 14 Cents i dag prissat i AFA til 13.000 Kr. og et helark kendes vist ikke i privat eje.

Jan Læby

Et tilsyneladende ”almindeligt” helsagskort fra Dansk Vestindien.

I forbindelse med at posthistorisk fornylig afholdte net auktion købte jeg dette helsagskort fra DVI.

Umiddelbart er sådan et kort ingen sjældenhed. Men for mig, set med posthistorisk briller er det interessant, da jeg prøver at samle postkort og forsendelser fra de postførende skibe mellem øerne, dette kort har en særlig betydning, da kortet er postet i St. Thomas havn, direkte ombord på Postbåden ”VIKING” hvilket fremgård af kortet skrevne tekst.

Kortet er dateret d. 1.6.1908 og først ankomst stp. Christiansted d. 3.6.1908.

ØKs motorskonnert ”VIKING” blev d. 6.3.1906 indsat mellem St. Thomas og St. Croix, som afløser for det mere ind 100 årige sejlskonnert ”VIGLANT”.

Det vagte stor tilfredshed på øerne, da den både var større og mere driftssikker. Men den 5.11.1911 mødte ”VIKING” sin skæbne i det farlige farvand omkring St. Croix, i hårdt vejr gik Skonnerten ned, og ”VIGLANT” måtte igen indsættes på ruten.

Jan Læby

Adressebreve med 5 Kr.

Kære alle nuværende og kommende medlemmer tillykke med vores nye hjemmeside, noget at vi i bestyrelsen har ønsket os i rigtig lang tid.

Hjemmesiden indeholder en mængde nye oplysninger, som jeg vil gøre brug af, bl.a. en block, hvor alle har mulighed for at komme med indlæg og kommentarer til de udfordringer der rører sig i vores filatelistiske verden.

Her er mit første indlæg;

Adressebreve med 5 Kr. Centralpostbygning kendes kun i forholdsvis få eksemplarer, til vores kolonier Færøerne og Dansk Vestindien.

Jeg har til dato kun kendskab til mit adressebrevklip, med 5 kr. med postbygningen tak 12 3/4 vandmærke krone III, til Dansk Vestindien. Jeg er derfor meget interesseret hører hvis der er nogle blandt læserne, som skulle havde kendskab til adressekort til DVI med 5 kr. posthus, og gerne med nærmere oplysninger og evt. en scanning.

Adresseklippet er sendt fra København 24.11.1914 til St. Croix via St. Thomas transit stp. 12.1.1915. For at beregne pakketaksten, har jeg omregne frankeringen i forhold til pakketaksten til DVI direkte via England. Det svare til 2 pakker af 3-5 kg. = 2x 4 kr. 14 øre i alt 8 kr. 28 øre.

Jeg er ligeledes kommet i besiddelse af et adressebrev fra Odense til Frederiksted med takst for 1 til 3 kg. via England som har transit stp. St. Thomas d.12.11915 samme dato som mit adresseklip. Dette underbygger min antagelse at begge forsendelser er befordret med samme skib fra England til DVI.

Pakkeforsendelser direkte via England opstod på grund af 1. verdenskrig, hvor Østasiatisk Kompagni opgav besejling af DVI. Dog foretog ØK enkelte rejser i 1916-17, hvor der medtogs pakker.

Taksten for pakker via England var i perioden 25.8.1914 til 31.3.1917:

0-1 kg. 2 kr. 34 øre

1-3 kg. 3 kr. 24 øre

3-5 kg. 4 kr. 14 øre

Jan Læby

KPK2024