Dette spørgsmål har jeg stillet mig selv efter at jeg er kommet i besiddelse af denne 137 år gammel fortrykt helsag fra en frimærkehandler i St. Thomas.

Jeg syntes at det kunne være interessant at klarlægge. Jeg håber derfor på at rigtigt mange vil deltage i at klarlægge dette spørgsmål, med en eller anden form for en filatelistisk dokumentation, med et brev, kort eller andet.

Kortet udmærker sig ved at være trykt samme dag som det er blevet afsendt fra St. Thomas den 25.11.1881 til England, med en påtrykt prisliste, for eks. kunne man købe et 14 Cents for 17 Cents eller 100 stk. for 16 Dollars. Til sammenligning er et 14 Cents i dag prissat i AFA til 13.000 Kr. og et helark kendes vist ikke i privat eje.

Jan Læby