Kjøbenhavns Philatelist Klub (KPK) blev stiftet den 22. november 1887 af 25 frimærkesamlere efter at næsten den samme kreds i 1885 havde dannet en “Sektion Kjøbenhavn” af “Internationaler Philatelisten-Verein” i Dresden, Tyskland.

KPK er således Danmarks ældste frimærkeklub der med sine over 500 medlemmer er en af Danmarks største frimærkeklubber, med  medlemmer fordelt over hele landet og i udlandet. Som undernavn har klubben også registreret “Danmarks Frimærkesamler Forening” og dette navn må siges at blive båret med rette, idet der næppe er en lokal frimærkeklub i landet, hvor ikke et eller flere bestyrelsesmedlemmer (og mange andre medlemmer) samtidigt er medlemmer af KPK.

Baggrunden herfor er, at KPK gennem alle sine næsten 125 års eksistens har følt det som sin fornemmeste opgave at være og har været rammen om hovedparten af det filatelistiske forskningsarbejde vedrørende danske frimærker. Heri ligger også grunden til, at KPK har ca. 50 medlemmer rundt om i verden, som interesserer sig for Danmarks frimærker.


KPK’s Medalje

Kjøbenhavns Philatelist Klubs medalje for fremragende ydelser på filateliens områder.

København, den 22.11.1927:“Hensigten med Indstiftelsen af medaillen er at skabe et synligt Tegn for Tilkendegivelsen af Klubbens Taknemmelighed for og Anerkendelse af Fortjenester paa Filateliens omraader og tillige, at medaillen maa virke ansporende til at yde indsats i saa henseende.”

Uddelinger:
Nr.  Dato            Navn

1     22.11.1927   Nicolai Jacobsen
2     22.11.1927   Ernst Ljungström
3     27.08.1929   Herbert Munk
4     27.11.1930   August Petersen
5     27.11.1930   Charles Holm
6     27.11.1930   G.A. Hagemann
7     02.08.1934   Justus Andersen
8     02.08.1934   Edwin Müller
9     02.08.1934   Nils Standell
10   29.01.1938   Hans Lagerlöff
11   26.10.1943   W. Thomsen
12   16.11.1944   C. Østergaard
13   14.11.1951   J. Schmidt-Andersen
14   16.03.1955  Roland King-Farlow
15   22.11.1962   Aage Tholl
16   22.11.1967   J. Alfred Birch
17   22.11.1967   Svend Grønlund
18   24.11.1971   Einer Madsen
19   22.11.1972   Torben Geill
20   19.11.1975   Hans Ehlern Jessen
21   19.11.1975   Tage Buntzen
22   24.08.1976   Czeslaw Slania
23   24.08.1976   Ricardo Sundgaard
24   21.11.1979   Folmer Østergaard
25   21.11.1979   Jørgen Gotfredsen
26   23.11.1983   Børge Schäffer
27   20.11.1985   Knud Mohr
28   22.11.1987   Arno Debo
29   22.11.1987   Henrik Eis
30   26.03.1994   Paul H. Jensen
31   26.03.1994   Lasse Nielsen
32   26.03.1994   Charles J. Peterson
33   20.03.1996   Dan Laursen
34   22.11.1998   Kaj C. Vagnkjær
35   19.10.2001   Henry Regeling
36   21.11.2012   Kurt Hansen
37   19.11.2014   Jørgen Jørgensen
38   23.11.2016   Rodian Sahlgren
39   22.11.2017   Peter Bech
40   26.08.2020   Svend Åge Marcher