Som KPK-medlem har du adgang til vores store arkiv af NFT.
Her kan du også nu læse den seneste digitale udgave af NFT

NFT Arkiv

NFT’s historie
Nordisk Filatelistisk Tidsskrift (NFT) er en sammenslutning af ”Tidning för Frimärksamlare” og ”Nordisk Frimærkeblad”. Bladet blev udgivet første gang i januar 1894 og var ejet af Nordisk Filatelist Forbund, men allerede den 17. november 1893 besluttede man i KPK, at NFT skulle være det fremtidige medlemsblad. Først fra 1924 blev NFT leveret til samtlige medlemmer, og først den 18. januar 1965 blev NFT endegyldigt overtaget af KPK.

Artikler i NFT
NFT er medlemsblad for medlemmerne i KPK. For at modtage medlemsbladet, skal man være A-medlem, B-medlem, Udlandsmedlem eller tegne et abonnement på NFT.
Alle medlemmer og abonnenter har mulighed for at indsende artikler, indlæg og meddelelser, der ønskes optaget i bladet. Ønsker man hjælp til udarbejdelse af en artikel, et indlæg eller en meddelelse, så kan man kontakte redaktøren. Artikler m.m. skal sendes til redaktøren.
Du finder redaktøren her (link til https://www.kpk.dk/bestyrelsen/)

Billeder og tegninger til artikler og annoncer
Illustrationer til artikler scannes i minimum 300 dpi (JPG-, PNG-, BMP-, PSD- eller
TIFF-format). Tegninger, fx af stempler o.lign., scannes i naturlig størrelse i TIFF-format og gemmes i 1200 dpi (min. 600 dpi). Sendes på en USB-stik med posten
eller sendes via e-mail til redaktøren.

Billeder indlejret i dokumenter, fx PDF- og Word-filer, er uegnede til reproduktion, og billederne skal derfor medsendes separat. Vigtigt at billeder sendes som størst mulig fil.

Abonnement på NFT
Både enkeltpersoner, biblioteker, klubber og andre kan tegnes et abonnement på NFT. Et abonnement tegnes ved henvendelse til klubbens kasserer () for et år ad gangen, og fornyes automatisk hvert år i første kvartal.
Prisen for et abonnement kan ses her. (link til https://www.kpk.dk/bliv-medlem/)

Annoncering i NFT
Der kan optages annoncer i NFT af forskellig størrelse:
1/1 side farve 2.300 kr.
1/2 side farve 1.300 kr.
1/4 side farve 735 kr.
1/8 side farve 400 kr.
Priserne, der er excl. moms, gælder færdigt, digitalt materiale. Der gives 10% rabat ved gentagne indrykninger. Prisen for annoncering på bagsiden aftales særskilt.

KPK forbeholder sig ret til at afvise annoncer der falder udenfor klubbens interesser, formålsparagraf og/eller virke i øvrigt.

Deadline for udgivelse
NFT udgives 4 gange om året. Artikler, indlæg, meddelelser og annoncer skal være redaktionen i hænde senest på følgende datoer:
Deadlines:
1. februar   Udgivelse primo marts
1. maj          Udgivelse primo juni
1. august    Udgivelse primo september
1. oktober  Udgivelse primo november

Redaktionen forbeholder sig ret til at flytte artikler, indlæg og meddelelser til et senere nummer af NFT, såfremt der ikke er plads i det førstkommende nummer.

Køb af ældre numre af NFT
KPK opbevarer ældre numre af NFT, og tilbyder køb af disse numre.
Henvendelse skal ske til foreningens kasserer:
Morten Pieper
e-mail
Telefon 29 80 84 14