Som KPK-medlem har du adgang til vores store arkiv af NFT.
Her kan du også nu læse den seneste digitale udgave af NFT

NFT Arkiv

NFT nr. 4 2021

Så er efteråret godt i gang både udenfor og indendørs.

I KPK er der stor aktivitet med møder hver uge om onsdagen både fysisk og virtuelt på Zoom på samme tid.

Vi nærmer os en række større og/eller traditionsrige aktiviteter. Først med vores virtuelle klubudstilling KPK134 den 13. til 21. november. Der er en række spændende og interessante eksponater, som er tilmeldt. Så kig ind på KPK’s hjemmeside i de dage, hvor klubudstillingen er åben.

Få dage efter onsdag, den 24. november fejrer vi KPK’s 134 års fødselsdag. Den samme aften fejrer vi årets jubilarer – Tillykke til dem.

Måneden efter holder vi vores traditionsrige juleafslutning med banko. Det foregår den 8. december. Tag gerne en partner med den aften. På side 160 her i bladet er der nærmere information om arrangementet.

Dette efterår er fyldt med generalforsamlinger, kongresser og repræsentantskabsmøder, der har været udsat grundet Corona-nedlukningerne. Dette gælder også Danmarks Filatelist Forbund, som afholder repræsentantskabsmøde den 30. oktober i Nyborg. Der er mange KPK medlemmer i spil på dette møde.

Jeg selv stopper som formand for Danmarks Filatelist Forbund, men heldigvis er der en meget velkvalificeret kandidat til formands‑posten nemlig KPK’s formand Lars Peter Svendsen. Til de øvrige bestyrelsesposter er der også flere KPK medlemmer i spil til tillidshvervene. Jeg vil gerne takke alle som har været med de sidste 5 år og ønske held og lykke med det fremtidige bestyrelsesarbejde i Danmarks Filatelist Forbund.

Denne udgave af NFT indeholder endnu en gang en række forskelligartede artikler. Men jeg mangler artikler fra alle jer læsere. Skriv en kort eller lang artikel om det i interesserer jer for inden for filatelien. Hvis der er brug for hjælp så sig til.

Med disse ord vil jeg ønske alle en god filatelist sæson og lidt tidligt en god jul og et godt nytår!
Vi ses igen primo marts 2022.

Niels Kristian Hansen
Redaktør NFT

.