KPK fungerer for mange af sine medlemmer som “klub nummer 2” hvor medlemstilbuddene fint supplerer hinanden.

KPK har mange gode tilbud, som du til enhver tid, som medlem kan drage fordel af – i flæng kan nævnes at:

 • Du kan deltage i vores klubmøder, som foregår hver onsdag aften i perioden 15. august – 15. maj, enten fysisk i vores mødelokale eller online via Zoom.
 • Du kan låne filatelistisk litteratur fra vores bibliotek, der er et af Danmarks største.
 • Du kan købe og sælge på vores Klubauktioner, som afholdes 4 gange årligt.
 • Du kan deltage i klubbens studiegruppers møder, så som De Tofarvedes Studiegruppe og Studiegruppen for 1864-udgaven
 • Du vil modtage vores tidsskrift Nordisk Filatelistisk Tidsskrift (NFT), der udgives 4 gange årligt.
 • Du vil modtage Dansk Filatelistisk Tidsskrift (DFT), der udgives 6 gange årligt. (Som A-medlem)
 • Du vil ugentlig ved møder med foredrag modtage nyhedsbreve pr. e-mail med zoom-link til mødet.
 • Du kan købe filatelistisk litteratur udgivet af KPK med 10% medlemsrabat.
 • Du får adgang til KPK’s online arkiv over NFT siden staten i 1894
 • Du får adgang til optagelse af tidligere foredrag holdt i KPK siden november 2020

Kontingentsatser for 2024

Medlemsskab Kontingent tilKPK Kontingent tilDFF KontingentI alt
A-medlem 520 ,- 420,- 940,-
B-medlem 520,- 520,-
A-pensionist 475,- 420,- 895,-
B-pensionist 475,- 475,-
Udlandsmedlem 610,- 610,-
Udland-pensionist 565,- 565,-
Abonnement på NFT 340,- 340,-
A-Medlemskabet består af to dele: kontingent til KPK og kontingent til Danmarks Filatelist Forbund.
B-Medlemskab er kun for medlemmer, som er A-medlem i en anden klub tilknyttet Danmarks Filatelist Forbund.
Ægtefælle til et A-medlem i KPK kan tegne samtidig medlemsskab til halv KPK- og DFF-kontingent og husstanden modtager så kun ét NFT og DFT.
Ægtefælle til er B-medlem i KPK kan tegne samtidig medlemsskab til halv KPK-kontingent og husstanden modtager så kun ét NFT.

Ved indmeldelse efter 1. juli betales kun halvt kontingent.

Indmeldelsesblanket

Ved at udfylde nedenstående formular kan du melde dig ind i KPK og straks få glæde af de mange fordele som KPK tilbyder sine medlemmer.

  Har du valgt 'B-medlem' eller 'B-pensionist' bedes du oplyse dit medlemsnummer og navnet på den klub under Danmarks Filatelist Forbund hvor du er A medlem.


  Betaling af kontingent

  Den årlige kontingentopkrævning foretages af Nets (tidl PBS), der udsender en elektronisk opkrævning ud til de medlemmer der er tilsluttet BealingService.  Øvrige medlemmer modtager et indbetalingskort til betaling via netbank, bank, posthus eller via PayPal. Det anbefales at du tilmelder din kontingentopkrævning til Betalingsservice – så vil betalingen fremover foregå automatisk.

  Betaling via net-bank:
  Når du betaler kontingent via net-bank til KPK’s konto i Danske Bank skal du anvende følgende kontonummer:
  Reg.: 3001  Konto nr.: 4001 1642 01
  Husk altid at oplyse dit medlemsnummer og navn.

  Betaling via MobilePay:
  Du kan betale din kontingent via vores MobilePay nummer 728272.
  Husk altid at oplyse dit medlemsnummer og navn.

  Betaling via PayPal:
  Betaler du via PayPal så vær opmærksom på at du skal betale samtlige omkostninger. Du skal betale til . Husk at anvende “Send Money to friends and family”, da eventuelle gebyrer så betales af dig og fratrækkes ikke kontingentet til KPK.

  Husk altid at oplyse dit medlemsnummer og navn ved betaling.


  Information to Foreign members of KPK

  How to pay my membership fee?

  Paying by PayPal

  Please pay to .

  When paying via PayPal please make sure that your payment includes all transaction fees by using the transfer method “Send money to friends and family”.

  Always remember to quote your membership number and your name.

  Paying by Banktransfer
  Note that you have to pay all costs including fee in Denmark. When paying via banktransfer please add extra 50 DKK (costs in Denmark) to the membershib fee to cover the KPK part of the bankcharges.

  The information to be used when paying by banktransfer is as follow:

  Bank:           Danske Bank.
  Account no: Reg: 3001     Account:  4001164201
  SWIFT:        DABADKKK
  IBAN:           DK83 3000 4001 1642 01

  Always remember to quote your membership number and name.