Her findes en oversigt over KPKs grupperum.

KPK Stempelgruppe Møderum

KPK’s stempelregister/samling er en søgbar database indeholdende data og billeder af danske og grønlandske stempler. Data er baseret på arbejde udført at to betydningsfulde danske filatelister, Vagn Jensen for de danske stempler og Torben Hjørne for de grønlandske stempler.

Gruppen for Kvadrater

De danske Kvadrater har altid været et yndet samlerområde for samlere af danske frimærker, dels fordi de var de første og dels fordi fremstillingsmetoden i de første udgaver var relativ primitiv og derved medførte forskelligheder mellem de enkelte mærker i arkene.

1864-Gruppen

Studiegruppen for “Danmark 1864-udgaven” er en fraktion af Kjøbenhavns Philatelist Klub (KPK). Studiegruppen blev etableret den 1. januar 2018 af Lars Peter Svendsen og Erik Rasmussen.

Den Tofarvede Studiegruppe Møderum

Den Tofarvede Studiegruppe er en forsamling af frimærkesamlere der i en eller anden form interesserer sig for de Tofarvede frimærker. Tofarvede er en betegnelse for en række frimærker med ensartet udseende fra Danmark og Dansk Vestindien, trykt med to farver, det danske postvæsen udsendte i perioden fra 1870 til 1905.

Gruppen for Våbentypen

Dette grupperum er etableret i april 2022 med håb om at flere vil studere denne frimærkeudgaves mange værdier. Våbentypemærkerne har i KPK’s blad NFT været beskrevet af blandt andet Oluf Pedersen, Henning Nielsen og Bent Keith Hansen. Der er dog stadig mange områder, som er uudforsket, så der er nok at gå igang med.

Gruppen for Christian IX

Christian IX frimærkerne er udgivet i 5 værdier med 2 forskellige design. Mærkerne er udgivet perioden fra 1904 til 1906 altså en relativ kort periode. Fabrikation og pladning af disse mærker er ikke særlig godt beskrevet i den danske filatelistiske litteratur. Det er vores håb, med dette grupperum, at kunne skabe interesse for yderligere studie af disse mærker, således at vi kan få dokumenteret viden og forskning gennem artikler i NFT.

Gruppen for Christian X

Gruppen for Frederik VIII

Frederik VIII frimærkerne er udgivet i 7 værdier og spænder over en lag række fabrikationer fra 1907 til 1912. Fabrikation og pladning af disse mærker er ikke særlig godt beskrevet i den danske filatelistiske litteratur. Det er vores håb, med dette grupperum, at kunne skabe interesse for yderligere studie af disse mærker og få dokumenteret viden og forskning ved artikler i NFT.

Gruppen for Bølgelinjer

De danske bølgelinjemærker er den længst levende frimærkeserie, der er fremstillet. Mærkerne blev første gang udgivet i 1905, og de udgives stadig i dag. Mærket er fremstillet over årene med mange forskellige trykmetoder og til mange formål. De bogtrykte udgaver er beskrevet i særlitteratur af Niels Finn Olsen i 1960erne og 70erne. Et studie i disse frimærker vil for mange kræve en vis form for afgrænsning og området synes ubegrænset. I KPK vil vi starte med at lægge oplysninger ind i dette studiegrupperum fra de første udgaver og frem.

Gruppen for Danske Bogtryksprovisorier

De danske bogtryksprovisorier har været godt og grundigt beskrevet af Jørgen Godtfredsen i NFT i 1970erne og 1980erne. Beskrivelsen omhandler overtrykkene og til dels også grundmærkerne. Der er dog stadig mange områder indenfor disse bogtryksprovisorier, som kan udforskes og KPK ønsker med dette studiegrupperum at samlere af området vil forsætte, hvor Jørgen Gotfredsen slap, og i NFT fortsætte formidling af viden indenfor dette spændende område.

Gruppen for Dansk Vestindisk

Dette Grupperum er oprettet som studieområde for Dansk Vestindien samlere. Det er meningen at samlere af området her kan komme med nye forskningsresultatet indenfor DVI omkring områdets frimærker og posthistorie.

Gruppen for Andre bogtryksmærker

Dette grupperum er etableret for at kunne vise det vi KPK har omkring bogtryksmærker, hvortil der endnu ikke er etableret studiegrupper.