Som opfølgning på mit tidligere indlæg om et adressebrev til DVI med 5 kr. posthus. Hvor jeg her kort beskrev forholdene omkring pakkeforsendelser til DVI efter udbruddet af 1. verdenskrig.

Størstedelen af alt pakke og brevpost blev herefter dirigeret over England via Esbjerg eller Århus.
Med enkelte undtagelser blev pakke og breve dog sendt med direkte danske skibe, når skibslejlighed bød sig.
Mit herunder viste adressebrev er en sådan forsendelse, men som ikke er forsynet med nogen rute dirigering, men er forsynet med afgang stp. København B. den 10.11.1915. Samme dato som ”VALKYRIEN” afsendes til Dansk Vestindien, for at lægge en dæmper på en opstået strejke og uro, som der var opstået på ST. Croix. se Ill. 1.

I den forbindelse udsendt O.M. no. 99/1915 (14.11.1915). Der bringer meddelelse om ”VALKYRIENS” afgang og oplyser samtidig, at krydseren medtager foreliggende brev og pakkepost til DVI samt til Haiti og San Domingo.
Det kan undre, at O.M. først er udsendt 4 dage efter ”Valkyriens” afsejling. Men det kan nok tilskrives at postkontorene af andre kanaler allerede var orienteret, så de har kunnet informere publikum. Der har i samme tidsrum formentlig været overligget post og ventet på postlejlighed, som også blev medtaget hvilket ikke var u-almenligt, at post måtte vente på skibslejlighed under hele krigen.
Jeg er bl.a. i besiddelse af et adressebrev, som har afventet skibslejlighed i 54 dage, indgået til København d.10.11.1916 og først afsendt 2.1.1917 se Ill.2.

 

Ill1/ Adressebrev til St. Croix ankom stp. Frederiksted d. 10.12.1915.
1-2,5 kg. 65 øre og postopkrævning 15 øre pr.15 kr. porto i alt: 80 øre.

Ill2/ Adressebrev for en værdipakke med postopkrævning fra København til DVI med direkte damper ”Tranquebar” Indleveret til afsendelse fra København d. 10.11.1916, først afsendt d. 2.1.1917, ankom stp. Frederiksted d. 3.3.1917. Sidste direkte forbindelse til DVI inden salget til USA pr. 1.4.1917.

Portoberegning: 2,5-5 kg. =120 øre, Postopkrævning 15 øre pr.15 kr. = 30 øre, værdigebyr 15øre pr. 216 kr. = 15 øre porto i alt: 165 Øre.

Jan Læby