Kære alle nuværende og kommende medlemmer tillykke med vores nye hjemmeside, noget at vi i bestyrelsen har ønsket os i rigtig lang tid.

Hjemmesiden indeholder en mængde nye oplysninger, som jeg vil gøre brug af, bl.a. en block, hvor alle har mulighed for at komme med indlæg og kommentarer til de udfordringer der rører sig i vores filatelistiske verden.

Her er mit første indlæg;

Adressebreve med 5 Kr. Centralpostbygning kendes kun i forholdsvis få eksemplarer, til vores kolonier Færøerne og Dansk Vestindien.

Jeg har til dato kun kendskab til mit adressebrevklip, med 5 kr. med postbygningen tak 12 3/4 vandmærke krone III, til Dansk Vestindien. Jeg er derfor meget interesseret hører hvis der er nogle blandt læserne, som skulle havde kendskab til adressekort til DVI med 5 kr. posthus, og gerne med nærmere oplysninger og evt. en scanning.

Adresseklippet er sendt fra København 24.11.1914 til St. Croix via St. Thomas transit stp. 12.1.1915. For at beregne pakketaksten, har jeg omregne frankeringen i forhold til pakketaksten til DVI direkte via England. Det svare til 2 pakker af 3-5 kg. = 2x 4 kr. 14 øre i alt 8 kr. 28 øre.

Jeg er ligeledes kommet i besiddelse af et adressebrev fra Odense til Frederiksted med takst for 1 til 3 kg. via England som har transit stp. St. Thomas d.12.11915 samme dato som mit adresseklip. Dette underbygger min antagelse at begge forsendelser er befordret med samme skib fra England til DVI.

Pakkeforsendelser direkte via England opstod på grund af 1. verdenskrig, hvor Østasiatisk Kompagni opgav besejling af DVI. Dog foretog ØK enkelte rejser i 1916-17, hvor der medtogs pakker.

Taksten for pakker via England var i perioden 25.8.1914 til 31.3.1917:

0-1 kg. 2 kr. 34 øre

1-3 kg. 3 kr. 24 øre

3-5 kg. 4 kr. 14 øre

Jan Læby