Chr. X 10 kr. fra 1928 er uhyre sjælden på hel forsendelse. Frimærket blev i sin tid udgivet for at kunne frankere telegrammer til udlandet og er således væsentligt brugt på diverse formularer og kvitteringer, som blev beholdt af postvæsenet. Mærkerne blev klippet af formularerne og lagt i de postforseglede kilovarer som postvæsenet solgte til fordel for postmuseets virke. Frimærket er derfor ikke sjældent stemplet, men med hensyn til hele forsendelser frankeret med et eller flere af dette mærke er der på nuværende tidspunkt kendt mindre end 10 forsendelser. Der kendes ikke hele telegrammer frankeret med Chr. X 10 kr.
Samlingen indeholder også en single frankering 10 kr. på adressekort til Schweiz. Ud over adressekort er 10 kr. kendt fra tungere luftpostforsendelser til Sydamerika i slutningen af 1930erne.