Postiljonen holder auktion 15.-17. marts. Se katalog her

Velkommen på eftersyn!

Kjøbenhavns Philatelist Klub
(Knud Mohrs Studielokale), VARTOV, Farvergade 27 opgang B (bemærk ny opgang!), København K, onsdag 7. marts, 16.30 – 19.00.

Eftersynet omfatter enkeltobjekter fra Danmark og alle danske områder incl. Schleswig-Holstein, dog med undtagelse af usædvanligt værdifulde objekter, samt udvalgte samlinger og partier (der kan dog hvis pladshensyn tillader det medtages objekter efter særlige ønsker).

Vi tilbyder forfriskninger i løbet af aftenen.

Bemærk! Dette eftersyn er også åbent for kunder, der ikke er medlem af KPK!

Samtidig med denne eftersyn modtager vi gerne indleveringer til næste auktion!

Med venlig hilsen
Postiljonen