Generalforsamling 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

KJØBENHAVNS PHILATELIST KLUB

Onsdag d. 23. marts 2022, kl. 19:00 i KPK’s mødelokaler i Vartov, Farvergade 27, indgang B, St. Th. , 1463 København K.

I henhold til vedtægternes § 16 er dagsordenen som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om det forløbne år
 3. Årsregnskab og status med påtegning af revisorerne
 4. Behandling af forslag, der er stillet af bestyrelsen og rettidigt indkomne forslag fra medlemmer. 
  Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer.
 5. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
  Bestyrelsen foreslår at KPK’s andel af kontingentet forhøjes med 10 kr. for alle medlemsgrupper.
  Herudover kommer eventuel kontingentstigning til DFF for A-medlemmer.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 19
  1. Valg af næstformand for en 3 årig periode. Peter Wittsten er på valg og er villig til genvalg.
  2. Valg af bestyrelsesmedlem or en 3 årig periode. Niels kristian Hansen er på valg og er villig til genvalg. 
  3. Valg af bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode. En bestyrelsespost er åben efter seneste generalforsamling. Bestyrelsen foreslår Tony Gade til denne post. 
 1. Valg af intern revisor. Tony Gade er på valg som intern revisor, men hvis Tony Gade vælges til bestyrelsen under pkt. 6, foreslår bestyrelsen valg af Palle Offersen som intern revisor.
 1. Valg af ekstern revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af BHA Statsautoriseret Revision A/S
 1. Eventuelt

Beretning og regnskab er offentliggjort samtidig med denne indkaldelse.