Palle Offersen og Hans Uno Hansson viser begge posthistoriske eksponater på den nationale udstilling i DGI-Byen i København fra den 18.-20. oktober. Palle viser sit eksponat “Karavel bogtryk – anvendelse og portotakster 1927-1933. Hans viser sit eksponat “Hur järnvägen Malmö-Simrishamn påverkade posthistorien”

Se begge eksponater på udstillingen.