KPK har på et bestyrelsesmøde her i aften beslutte at indstille de fysiske møder resten af året pga. den stigende Covid-19 smitte i samfundet.
Vi vil arbejde på indenfor de næste 3 uger at kunne tilbyde virtuelle møder.

Lars Peter Svendsen
Formand