Ole Saugmann Rasmussen viser sit fantastiske 8 rammer eksponat Våbentypen på den Virtuelle Klubudstilling KPK133. Eksponatet er gennembearbejdet med tryk og varianter, og det er spændende lejlighed for Våbentypesamlere at gå i dybden med dette omfangsrige materiale.
Alle 8 rammer kan ses på den virtuelle udstillingen på Kjøbenhavns Philatelist Klubs hjemmeside i perioden fra 10. til 18. oktober.