KPK’s stempeldatabase er et resultat af mange års arbejde – hvor forfatteren bag – Vagn Jensen – har lagt tusinder af timer i at registrer samtlige danske poststempler.

Vagn Jensens livsværk – Danmarks Poststempler – er blevet til et uvurderligt opslagsværk, for enhver samler der interesserer sig for dansk filateli.

Efter Vagn Jensen død arbejdes der på at sikre en fortsat ajourføring og vedligeholdelse af oversigten. Det er hensigten, at  denne side vil blive opdateret med de nyeste fund og registreringer af KPK’s stempelgruppe.  Et sådan opslagsværk bliver aldrig komplet – ligger du inde med information, som ikke allerede er registreret her, så send venligst en email til stempel@kpk.dk  så vil dine informationer for at de indgår i den fremtidige ajourføring.

Her på siden har du alle adgang til A registreringer i både Vagn Jensens oprindelige arbejde i pdf form, og i KPK’s  database.

Medlemmer af KPK har adgang til hele registreringen.

Beskrivelse af måling af stempler klik her

Vagn Jensen’s introduktion til stempeldatabasens indhold Klik her


Beskrivelse af moderne afstemplinger med Siemens Maskinen:

Erik Rasmussen har lavet et meget stort arbejde med at registrere moderne afstemplinger af danske brevforsendelser sorteret og afstemplet på Post Danmarks Postcentre i perioden 2011-2015. Materialet der består af mere end 12.000 brevafklip er overdraget til KPK, og de forskellige stempeltyper er nu indlagt i KPK’s stempeldatabase. Her kan du se Erik Rasmussens foredrag om Siemensmaskinen og læse Lars Peter Svendsen’s indlæg om typeopdeling af stemplerne.

Erik Rasmussens foredrag om Sorterings & Annulleringsmaskine – Siemens CFC 3004

Lars Peter Svendsen’s indlæg om typeopdeling af stemplerne.

Erik Rasmussens registreringer for de enkelte Siemens maskiner

Maskine 8
Maskine 9
Maskine 15
Maskine 16
Maskine 22
Maskine 31
Maskine 32
Maskine 39

På datoerne 29. november (noget af dagen) til 2. december 2013 (noget af dagen) sker der en fejl ved afstempling med Siemensmaskinen (formodentlig en softwarefejl på den server Siemensmaskinen er koblet op på). Alle maskiner stempler med Sydjyllands Postcenter som bynavn, også maskinerne 22 og 31 på Københavns Postcenter og maskine 8 på Østjyllands Postcenter. Disse afstemplinger er registreret i databasen under bynavnet Sydjyllands Postcenter.