Stempelgruppen består pt. af 4 medlemmer plus KPK’s formand Lars Peter Svendsen.

Gruppens medlemmer er:

Vilhelm Schmidt
Klaus Hansen
Hans Blom
Peter Haslund

(Klik på navn for at sende mail til vedkommende)

Gruppens arbejde er videreudbygge KPK’s stempeldatabase og sikre at de indlagte oplysninger er korrekte og at alle opdatering foregår på grundlag en en kristisk vurdering af indleverede stempelaftryk, valideret af minimum 2 medlemmer af gruppen.
Dette gør vi for at sikre, at det store forskningsarbejde foretaget af JKE-gruppen og Vagn Jensen, ikke bliver ødelagt af fejlagtige oplysninger.

Gruppen vil opfordre stempelsamlere til at indlevere scan af afstemplinger, der kan tilføje oplysninger til KPK’s stempeldatabase eller påvise rettelser til eksisterende stempeldata.