Den Tofarvede Studiegruppe Møderum
Om den tofarvede studiegruppe

Den Tofarvede Studiegruppe i KPK blev dannet i 1998. Det er en løst organiseret gruppe frimærkesamlere med interesse for Danmarks og Dansk Vestindiens tofarvede frimærker udgivet i perioden 1870 til 1905. I KPK regi mødes studiegruppen ca. otte gange om året med temamøder, oplæg om vores fund og opdagelser, samt i det hele taget ”mærker på bordet”.
Studiegruppen står på skuldrene af forgængerne Selskabet for de Tofarvede fra 1960erne og Studiekredsen for de Tofarvede fra 1970erne, men samleområdets popularitet, samt moderne teknologi har afgørende ændret forudsætningerne for gruppens arbejde. Ud over at vi mødes selv, indgår vi regelmæssigt i klubbens ordinære mødeprogram. Studiegruppens tilblivelse er beskrevet nærmere af Claus Hedegaard i NFT 2010 nr. 4.

Seminarer og hjemmeside:
I 2000 tog studiegruppen initiativ til de tofarvede seminarer, som hurtigt blev en succes, der førte til etableringen af regionale tofarvede fraktioner, der skiftes til at arrangere møderne. Seminarerne finder sted hvert år i begyndelsen af januar, og de er af praktiske årsager blevet afviklet flest gange i Antvorskov ved Slagelse med mere end et halvt hundrede deltagere. Sideløbende med de tofarvede seminarer blev der i 2005 etableret en velfungerende, tofarvet hjemmeside, www.tofarvet.dk , der bl.a. samler al tilgængelig viden om frimærkeudgaven, kendte helark, skannede privatsamlinger, gratis digitale værktøjer i form af Lasse Nielsens TOFdata samt Bo Sørensens TOFark. De fleste deltagere på seminarerne er medlemmer af KPK, men klubmedlemskab er ikke noget krav, og seminarets fællesmøde træffer alle beslutninger om kommende seminarer og drift af hjemmesiden.

Er du interesseret i at høre mere om arbejdet i Den Tofarvede Studiegruppe i KPK, kan du kontakte en af nedenstående personer:

Ole Vedel Ulrich               Tlf  51508995    E-mail:   

Niels Hjersing                    Tlf  29803621    E-mail:   

Se endvidere 

Der har været flere studiegrupper for Danmarks Tofarvede Frimærker gennem tiden og én af de personer, der tidligt gik igang med at studere disse mærker, var Hofjægermester G.A. Hagemann (1877-1971). Én af grundene til Hagemann’s fascination af de tofarvede frimærker var blandt andet, at det på grund af grund af den gamle trykteknik med ramme og matricefejl er muligt at bestemme næsten et hvilket som helst frimærke – brugt til forsendelse – til dets oprindelige position på et helt bestemt ark ud af mange forskellige typer af hele trykark.

Hagemann’s egne studier resulterede også i Danmarks første store bogværkværk om frimærker. Ikke mindre end 4 bøger udgav han, hvor meget af den viden, der eksisterer i dag, blev beskrevet for første gang og med meget stor nøjagtighed. Materialet, engang købt som nyt på posthuset, er stadig grundlaget for filatelisters søgen efter endnu mere viden, så selv i dag er der studiegrupper af filatelister, som Den Tofarvede Studiegruppe, der mødes regelmæssigt og finder nye og spændende vinkler på baggrund af Hagemann’s oprindelige materiale. Hagemann meldte sig i 1901 ind i Kjøbenhavns Philatelist Klub, og har i sit 60 årige medlemsskab indtil sin død også skrevet utallige artikler i NFT.

Arkene har været genstand for både forskning og fascination lige siden G. A. Hagemann opbyggede sin samling af ubrugte hele ark i starten af forrige århundrede. Her er der tale om, at Hagemann kort efter postvæsenets udgivelse har samlet det ene ark frimærker efter det andet. Arkene er købt tæt på selve udgivelsen og til en pris tæt på frimærkernes påtrykte værdi, mens de i dag vii repræsentere en helt anden værdi.

G.A. Hagemann donerede nedenstående 4 øre ark til Kjøbenhavns Philatelist Klub i 1963.

Arkene er scannet i 1200 DPI og fylde hver små 400 MB. Der kræver derfor en god dataforbindelse at downloade arkene.

4 øre helark Tryk 15 A-ark
4 øre helark Tryk 15 A-ark-2
4 øre helark Tryk 15 B-ark
4 øre helark Tryk 18 A-ark
4 øre helark Tryk 18 B-ark
4 øre helark Tryk 20 B-ark
4 øre helark Tryk 26 A-ark
4 øre helark Tryk 26 B-ark
4 øre helark Tryk 27 B-ark
4 øre helark Tryk 34 B-ark
4 øre helark Tryk 36 B-ark
4 øre helark Tryk 38 A-ark
4 øre helark Tryk 38 B-ark
4 øre helark Tryk 39 B-ark
4 øre helark Tryk 41 A-ark
4 øre helark Tryk 41 B-ark
4 øre helark Tryk 48 A-ark
4 øre helark Tryk 48 B-ark

KPK har også nogle få af blokke i sin varetægt

4 øre Tryk 46 A61-95
4 øre Tryk 50 B81-88 B91-98
8 øre Tryk 51 B43-48

Velkommen

Velkommen Denne side er en del af (KPK) Kjøbenhavns Philatelist Klubs hjemmeside. Vi har en række studiegrupper i klubben, og vi har valgt at give hver studiegruppe sit eget grupperum. Du er nu i grupperummet for Den Tofarvede Studiegruppe.

Bliv medlem

Er du ikke medlem af KPK, og ønsker du at støtte op om klubben og dens studiegrupper, samt drage fordel af de mange medlemsfordele, så klik på dette link og meld dig ind.

BLIV MEDLEM her