KPK’s stempelregister/samling er en søgbar database indeholdende data og billeder af danske og grønlandske stempler. Data er baseret på arbejde udført at to betydningsfulde danske filatelister, Vagn Jensen for de danske stempler og Torben Hjørne for de grønlandske stempler.

Vagn Jensen overdragede før sin død alle rettigheder til hans registrering af danske håndstempler til Kjøbenhavns Philatelist Klub. Registeret bestod af indskanninger af stempelaftryk og stempeldata lagret i over 10.000 A4 sider i PDF filer. Alt var registreret i by-orden, og det var derfor svært af søge på tværs i stempeloplysningerne. Vi har nu trukket alle stempler og stempeldata ud i en database, så man nu kan fortage søgninger i de mange data.
Torben Hjørne har i 2019 givet KPK adgang til sine registeringer af grønlandske stempler med henblik på at de kunne blive en del af indholdet i stempelregistret. Informationerne er nu lagt op og databasen vil løbende blive udbygget.

KPK er meget taknemmelig for de brugere af databasen, som rapporterer om nye fund og opdateringer til de eksisterede data ved at registrere ændringsforslag.

Vi håber at databasen vil være til stor gavn for vores medlemmer. God fornøjelse med brug af databasen.

På møde i KPK har KPK’s stempelgruppe fortalt om funktionaliteten i stempeldatabasen. Mødet blev optaget og varer mere end en time:

Online møde 10. februar 2021. Stempelgruppen fortæller om funktionaliteten i KPK’s stempeldatabase (KLIK HER)