Kjøbenhavns Philatelist Klub (KPK) havde planlagt klubudstilling med byttedag i DGI-Byen i oktober måned, men den igangværende Covid-19 pandemi har imidlertid skabt udfordringer med at afholde en frimærkeudstilling, hvor hovedpublikum er i højrisiko for varige men ved at blive smittet med Covid-19 virus. KPK’s bestyrelse finder, at det ikke vil være forsvarligt at gennemføre udstillingen i DGI-Byen, men heldigvis er det sådan, at når der sker skelsættende verdensbegivenheder, som en pandemi, bliver kreativiteten stor for at fortsætte planlagte tiltag.

Byttedagen må desværre aflyses, men i KPK har vi besluttet at gennemføre udstillingen KPK133 som en Virtuel Udstilling. En virtuel udstilling foregår på internettet, hvor samlingerne bliver fremvist ligesom ved en fysisk udstilling. Vi er i øjeblikket i gang med at få udviklet en ”udstillingsplatform” til KPK’s hjemmeside, hvor scanninger af udstillernes eksponater kan blive lagt op. Udstillingen er, som det ville have været i DGI-Byen, åben for alle, så nu kan du i ro og mag, samt Covid-sikkert, sidde hjemme foran din computer eller IPad og ”gå på udstilling”. Vi er sikre på at dette tiltag vil betyde, at mange flere vil komme til at se det udstillede materiale, end hvis det havde været en fysisk udstilling. 

Der er tilmeldt 17 eksponater til KPK133. 7 i Posthistorie, 7 i Traditionel Filateli, 2 i Åben klasse og 1 i Tema. Langt de fleste eksponater er nye eksponater, som ikke har været vist før, og der kan forventes eksponater af høj udstillingsmæssig kvalitet.

Sammen med DFF’s dommerstyrelse er det aftalt at udstillingen gennemføres med fuld bedømmelse, idet alle de udstillede eksponater fysisk bliver afleveret, så dommerne kan bedømme dem. Dommerne vil så gennemgå og dømme eksponaterne, samt give udstiller feedback når eksponaterne afhentes igen efter bedømmelsen.

Vi har besluttet at udvide udstillingsperioden, så udstillingen åbner lørdag, den 10. oktober og varer til søndag den 18. oktober. Den 18. oktober vil resultaterne blive offentliggjort.I KPK glæder vi os til en spændende, forsvarlig og ny udstillingsform for filatelien under Covid-19 pandemien og håber på rigtig mange besøgende på udstillingens hjemmeside.

KPK 133 Tilmeldingsblanket (118 KB)

Udstillingsreglement

Gældende reglementer og deltagelse.

Danmarks Filatelist Forbunds (DFF) udstillingsreglement suppleret med disse begrænsninger og nærværende faktaside.
Som udstiller godkendes samlere der er medlem af en klub tilsluttet DFF eller er medlem af en udenlandsk klub tilsluttet det nationale forbund under FIP.

Udstillingsklasser

 1. Indbudt klasse – kun på invitation fra udstillingsledelsen
 2. Konkurrenceklasser 1 til 8 rammer:
  1. Traditionel
  2. Posthistorie
  3. Helsager
  4. Tema
  5. Åben klasse
  6. Postkortklasse

Ungdomsudstillere kan tilmelde sig i alle konkurrence klasserne. Aldersgruppe A kan tilmelde 1 til 4 rammer, gruppe B: 1 eller fra 3 til 5 rammer og gruppe C: 1 eller fra 4 til 5 rammer.

Krav til eksponat/udstiller

Alle plancher skal være i plastlommer og tydeligt afmærket med numre på bagsiden. Forsikring påhviler udstilleren, og kan tegnes gennem DFF. Indledningsplanche og maksimalt 2 sider synopsis skal vedlægges anmeldelsesskema. Såfremt udstiller ikke selv er i stand til at montere og nedtage sit eksponat, kan der træffes særlig aftale med udstillingsledelsen om montering/nedtagelse. Alle forsendelsesomkostninger påhviler udstiller. Det udstillede eksponat skal være udstillers ejendom.

Tvivlsspørgsmål

Alle tvivlsspørgsmål, der ikke er forudset i dette reglement afgøres af DFF’s udstillingsudvalg. Oplysninger og fakta om udstillingen fremgår herunder.

 

Fakta

Udstillingens navn, tid og sted

Udstillingen er en klubudstilling.
Udstillingen arrangeres i fællesskab af Danmarks Filatelist Forbund og Kjøbenhavns Philatelist Klub
Udstillingens navn er KPK 133.
Afholdes d. 10.-18. oktober 2020 som en virtuel udstilling på KPK’s hjemmeside.

Udstillingens størrelse og rammeleje

Der er plads til ca. 100 rammesider á 16 plancher i A4 format.
Rammelejen er 150 kr. pr. rammeside.

Arrangør og tilmelding

Arrangøradresse: Kjøbenhavns Philatelist Klub, Farvergade 27, 1463 København K
Hjemmeside: www.kpk.dk
Anmeldelsesblanket og kopi af indledningsplanche + maksimalt 2 sider synopsis skal sendes pr. post eller e-mail – senest den 1. august 2020 – til:
KPK 133 c/o Peter Wittsten, Axel Heides Vej 71, 2970 Hørsholm, Danmark. e-mail: pw@wittkon.dk.
Udstiller modtager oplysning om antal tildelte rammes senest den 15. august 2020.

Forsendelse

Hvis eksponater ønskes monteret af udstillingsudvalget skal der træffes særlig aftale
om indlevering eller forsendelse senest d. 1. oktober 2020. Ellers kan selvopsættere
montere deres samlinger lørdag den 17. oktober mellem kl. 9 og 10.
Forsendelse til og fra udstillingen sker for udstillers regning og risiko.

Forsikring

Forsikring af de udstillede eksponater under transport til og fra udstillingen samt under selve udstillingen påhviler den enkelte udstiller.
Det påhviler den arrangerende klub at sørge for en omhyggelig og tilstrækkelig bevogtning og sikring af de udstillede eksponater i den periode eksponaterne er i udstillingens varetægt både ved modtagelse, opsætning, nedtagning, i og udenfor åbningstiden og ved afsendelse.
Forsikring af samlingen kan foretages gennem Danmarks Filatelist Forbund.

Bedømmelser og præmier

Der vil blive mulighed for udstillerne at møde juryen og få feedback.
Udstiller modtager bedømmelsesskema og diplom.