Den Tofarvede Studiegruppe


Se optagelse fra KPK online møde 20. januar 2021
En aften med den tofarvede studiegruppe. Desværre blev mødet afbrudt efter 1 time pga. tekniske problemer (KLIK HER)

Mødedatoerne for foråret 2021 er:

Fredag den 8. januar fra kl.16 (Denne dag skulle Seminar 2021 være startet)

Torsdag den 25. februar fra kl.16

Søndag den 21. marts kl.10

Torsdag den 22. april fra kl.16

Til alle møderne kan eventuelt fysisk fremmøde kun finde sted efter forudgående tilmelding til Niels Hjersing. Mødested i KPK’s lokale, se www.kpk.dk.

Programskitse for de tre torsdage:

16.00-18.00 Mulighed for separate aktiviteter og udveksling af information i mindre grupper.

18.00-21.00 Der arrangeres et zoom-møde af ca. en times varighed. De mærmere detaljer meddeles til alle på den tofarvede kontaktliste et par dage i forvejen. Alle opfordres til ud over at deltage også til at bidrage med mindre indlæg.

Programmet for søndag den 21. marts aftales og meldes ud et par dage inden.

Endvidere skal Den Tofarvede Studiegruppen optræde ved det ordinære KPK-online møde onsdag den 20, januar klokken 19.

Er du interesseret i at høre mere om arbejdet i Den Tofarvede Studiegruppe kan du kontakte en af nedenstående personer:


Til alle møder kan (faktisk mener vi bør) du medbringe mærker, som du gerne vil vise andre, eller som du gerne vil have kommentarer til (trykbestemmelse, placering m.m.).

Er du interesseret i at høre mere om arbejdet i Den Tofarvede Studiegruppe kan du kontakte en af nedenstående personer:

Henrik Stilling                    Tlf  61355750    E-mail:   henrikstilling@post.cybercity.dk

Claus Hedegaard                Tlf  24416960    E-mail:   clh@tdcadsl.dk

Max Madsen                       Tlf  49134517    E-mail:   maxma@mail.dk

Niels Hjersing                     Tlf  29803621    E-mail:   hjerdals@mail.tele.dk

Se endvidere www.tofarvet.dk

Foredrag af Niels Hjersing:
“Perfins på tofarvede / Tofarvede med perfins”
Klik her for at starte foredrag

Foredrag af Henrik Mouritsen
Henrik Mouritsen fortæller om hans 6-bindsværk Dansk Posthistorie 1875 – 1907 (KLIK HER)

Børge Schäffers Samling

Københavns Philatelist Klub fik overdraget Børge Schäffers samling af tofarvede, og inden samlingen blev solgt, blev der taget skanninger i 600 DPI af hele samlingen. Der er tale om ca. 2.300 plancher, som nu alle er lagt her på hjemmesiden. Mange af filer er relativt store 50-100 mb, så det kræver en god datalinje at downloade.

Materialet er opdelt i tryk serier og kan tilgås med disse links:

HG 3 De tidlige tryk
8-18-28 serien Setting 10
1877 serien
Den blandede serie
1878 serien
1879 serien
Perlefejlsserien
1881 serien
55 omvendt serien
Karton serien
97 omvendt serien
69 omvendt serien
21 omvendt serien
70 omvendt serien
1890 serien
1892 serien
13 omvendt serien
6 og 81 omvendt serien
66 omvendt serien
1898-99 settingen
47 og 77 ret settingen
1902 omvendt serien
Omvendt ex 10 serien

Hjørring materialet

4 øre ovalserie 14 til 17
4 øre ovalserie 18

8 øre ovalserie 1 til 7
8 øre ovalserie 8 til 9
8 øre ovalserie 10