Vagn Jensen overdragede før sin død alle rettigheder til hans registrering af danske håndstempler til Kjøbenhavns Philatelist Klub. Registeret bestod af indskanninger af stempelaftryk og stempeldata lagret i over 10.000 A4 sider i PDF filer. Alt var registreret i by-orden, og det var derfor svært af søge på tværs i stempeloplysningerne. Vi har nu trukket alle stempler og stempeldata ud i en database, så man nu kan fortage søgninger i de mange data. Vi håber at databasen vil være til stor gavn for vores medlemmer.