Kjøbenhavns Philatelist Klub har valgt at markere sit 133 års jubilæum med en klub udstilling i DGI-Byen i København den 17.-18. oktober 2020. KPK indbyder herved alle landets filatelister til at være med som udstille eller besøgende.

KPK 133 Tilmeldingsblanket (118 KB)

Udstillingsreglement

Gældende reglementer og deltagelse.

Danmarks Filatelist Forbunds (DFF) udstillingsreglement suppleret med disse begrænsninger og nærværende faktaside.
Som udstiller godkendes samlere der er medlem af en klub tilsluttet DFF eller er medlem af en udenlandsk klub tilsluttet det nationale forbund under FIP.

Udstillingsklasser

 1. Indbudt klasse – kun på invitation fra udstillingsledelsen
 2. Konkurrenceklasser 1 til 8 rammer:
  1. Traditionel
  2. Posthistorie
  3. Helsager
  4. Tema
  5. Åben klasse
  6. Postkortklasse

Ungdomsudstillere kan tilmelde sig i alle konkurrence klasserne. Aldersgruppe A kan tilmelde 1 til 4 rammer, gruppe B: 1 eller fra 3 til 5 rammer og gruppe C: 1 eller fra 4 til 5 rammer.

Krav til eksponat/udstiller

Alle plancher skal være i plastlommer og tydeligt afmærket med numre på bagsiden. Forsikring påhviler udstilleren, og kan tegnes gennem DFF. Indledningsplanche og maksimalt 2 sider synopsis skal vedlægges anmeldelsesskema. Såfremt udstiller ikke selv er i stand til at montere og nedtage sit eksponat, kan der træffes særlig aftale med udstillingsledelsen om montering/nedtagelse. Alle forsendelsesomkostninger påhviler udstiller. Det udstillede eksponat skal være udstillers ejendom.

Tvivlsspørgsmål

Alle tvivlsspørgsmål, der ikke er forudset i dette reglement afgøres af DFF’s udstillingsudvalg. Oplysninger og fakta om udstillingen fremgår herunder.

Fakta

Udstillingens navn, tid og sted

Udstillingen er en klubudstilling.
Udstillingen arrangeres i fællesskab af Danmarks Filatelist Forbund og Kjøbenhavns Philatelist Klub
Udstillingens navn er KPK 133.
Afholdes d. 17.-18. oktober 2020 i Forsamlingshuset i DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V, Denmark.

Udstillingens størrelse og rammeleje

Der er plads til ca. 100 rammesider á 16 plancher i A4 format.
Rammelejen er 150 kr. pr. rammeside.

Arrangør og tilmelding

Arrangøradresse: Kjøbenhavns Philatelist Klub, Farvergade 27, 1463 København K
Hjemmeside: www.kpk.dk
Anmeldelsesblanket og kopi af indledningsplanche + maksimalt 2 sider synopsis skal sendes pr. post eller e-mail – senest den 1. august 2020 – til:
KPK 133 c/o Peter Wittsten, Axel Heides Vej 71, 2970 Hørsholm, Danmark. e-mail: pw@wittkon.dk.
Udstiller modtager oplysning om antal tildelte rammes senest den 15. august 2020.

Forsendelse

Hvis eksponater ønskes monteret af udstillingsudvalget skal der træffes særlig aftale
om indlevering eller forsendelse senest d. 1. oktober 2020. Ellers kan selvopsættere
montere deres samlinger lørdag den 17. oktober mellem kl. 9 og 10.
Forsendelse til og fra udstillingen sker for udstillers regning og risiko.

Forsikring

Forsikring af de udstillede eksponater under transport til og fra udstillingen samt under selve udstillingen påhviler den enkelte udstiller.
Det påhviler den arrangerende klub at sørge for en omhyggelig og tilstrækkelig bevogtning og sikring af de udstillede eksponater i den periode eksponaterne er i udstillingens varetægt både ved modtagelse, opsætning, nedtagning, i og udenfor åbningstiden og ved afsendelse.
Forsikring af samlingen kan foretages gennem Danmarks Filatelist Forbund.

Bedømmelser og præmier

Der vil blive mulighed for udstillerne at møde juryen søndag d. 18. oktober kl 10.00–12.00.
Udstiller modtager bedømmelsesskema og diplom.