1864-udgaven blev i 1862 tegnet af kunstmaleren O. H. B. Olrik på foranledning af Generaldirektoratet, og hans udkast blev godkendt den 15. september 1862.
Philip Batz blev efter godkendelsen anmodet om at gravere et moderstempel til udgaven. Dette blev udført i stål og forestillede 4 sk-frimærket. Originalstempler til de øvrige værdier 2, 3, 8 og 16 sk. blev iflg. Kofoeds bog, Danske Frimærker” , 1901 , side 134, udfærdiget ved, at fire rammer med de nye værdier i alle 4 hjørner blev skåret i messing, og fældninger af 4 sk-moderstemplets indre oval blev anbragt i disse rammer. Værdiangivelsen i den indre oval blev skåret i bly og indsat i fældningerne. Man havde således nu originalstempler til alle 5 værdier af udgaven, hvor den indre oval på disse var ens (på nær værdiangivelsen), mens rammerne omkring ovalen var forskellig. 4 sk adskilte sig helt fra de øvrige værdier, idet den ydre randlinje var brudt på midten af alle fire sider.

4 sk moderkliche med ubrudt ramme.
2 sk moderkliche med brudt ramme (nye hjørner og værdistempel 2s.)

Som KPK medlem kan du få adgang til helark af 1864-udgaven, som findes i originaler på INIGMA:

Klik her for at gå til siden med helark

Helark 4 sk 1864 5 tryk A-ark fra postmuseets arkiv

Men ellers kan du til pladning få stor hjælp af anvendelse af Lasse Nielsens program TOFdata, som kan downloades fra nettet.
Der skal installeres 2 filer på en Windowsmaskine og disse filer skal installeres på et underbibliotek på den lokale computer.
Filerne kan downloades fra de tofarvedes hjemmeside med disse link.
TOF805.EXE og TOF805.DAT