DK 1914 4 gode Soldater krt., Høvelte, Frederiksdal, Artilleri kasernen. 100

Pris: 100 kr.
Lot nummer: 109
Kode: B

Byd på denne auktion: