DK 1909. 9krt. alle m.lux stpl. Fra Kjøbenh. Åkirkeby, Rønne, Klemensker, Gudhjem, Svaneke.

Pris: 100 kr.
Lot nummer: 075
Kode: B F

Byd på denne auktion: