Den Tofarvede Studiegruppe
Mødedatoerne for efterår 2018 er:

  • Tirsdag den 4. september
  • Tirsdag den 2. oktober
  • Tirsdag den 6. november
  • Tirsdag den 4. december

Vi mødes klokken 18.30 i KPK’s lokale.

Ved møderne vil en på forhånd udpeget deltager delagtiggøre os i et aspekt eller en niche i sin samling af de tofarvede.

Overordnet emne ved møderne er brug af takningsnøgle for KI og KII.
Ved hvert møde indgår vejledning, øvelser og/eller korte foredrag.
Til alle møder kan (faktisk mener vi bør) du medbringe mærker, som du gerne vil vise andre, eller som du gerne vil have kommentarer til (trykbestemmelse, placering m.m.).

Er du interesseret i at høre mere om arbejdet i Den Tofarvede Studiegruppe kan du kontakte en af nedenstående personer:

Henrik Stilling                    Tlf  61355750    E-mail:   henrikstilling@post.cybercity.dk

Claus Hedegaard                Tlf  47723200    E-mail:   clh@tdcadsl.dk

Max Madsen                       Tlf  49134517    E-mail:   maxma@mail.dk

Niels Hjersing                     Tlf  29803621    E-mail:   hjerdals@mail.tele.dk

Se endvidere www.tofarvet.dk

Børge Schäffers Samling

Københavns Philatelist Klub fik overdraget Børge Schäffers samling af tofarvede, og inden samlingen blev solgt, blev der taget skanninger i 600 DPI af hele samlingen. Der er tale om ca. 2.300 plancher, som der arbejdes på at offentliggøre her på hjemmesiden. Mange af filer er relativt store 50-100 mb, så det kræver en god datalinje at downloade.

Materialet er opdelt i tryk serier og kan tilgås med disse links:

70 omvendt serien
6 og 81 omvendt serien

4 øre ovalserie 14 til 17
4 øre ovalserie 18