Krone, Scepter, Sværd (1864)
studiegruppen

Studiegruppen for Danmark 1864 udgaven er nyetableret pr 1. januar 2018 som er fraktion af KPK. Studiegruppen er etableret af Lars Peter Svendsen og Erik Rasmussen.

Henvendelser vedrørende studiegruppen kan rettes til Lars Peter Svendsen på formand@kpk.dk

Gruppen har pt. sin egen hjemmeside og du kan tilgå denne ved at klikke her :
1864 studiegruppens hjemmeside
(Kjøbenhavns Philatelist Klub – KPK) 

Som KPK medlem kan du få adgang til helark af 1864-udgaven, som findes i originaler på INIGMA:

Klik her for at gå til siden med helark

Men ellers kan du til pladsning få stor hjælp af anvendelse af Lasse Nielsens program TOFdata, som kan downloades fra nettet.
Der skal installeres 2 filer på en Windowsmaskine og disse filer skal installeres på et underbibliotek på den lokale computer.
Filerne kan downloades fra de tofarvedes hjemmeside med disse link.
TOF804.EXE og TOF804.DAT

Literaturliste:
DFT 1988 nr. 4 Side 222
NFT 1975 nr. 5/6 Side 108 Takning
NFT 1980 nr. 4 Side 129 Takningfejl
NFT 2002 nr. 4 Side 124 2sk 1864
NFT 2007 nr. 3 Side 107 Nyt om 2 sk 1864
NFT 2014 nr. 2 Side 60 8sk 1864
NFT 2015 nr. 1 Side 4 3sk 1864
NFT 2015 nr. 3 Side 114 16sk 1864
Selandia 81 (udstillingskatalog) 3 sk 1864
Filatelistisk Bibliotek “om at samle 1864-udgaven” af Jørgen Godtfredsen
Kjøbenhavns Philatelist Klub “4 skilling 1864” af Lasse Nielsen

Foredrag (klik på link)
Pladningsteknik v/Lars Peter Svendsen foredrag i KPK den 25. november 2020